Tạo menu xổ dọc của nhãn cho blogger

Để nâng cấp và làm gọn mục nhãn đi mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm menu xổ dọc từ nhãn có sẵn sắp xếp...

Để nâng cấp và làm gọn mục nhãn đi mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm menu xổ dọc từ nhãn có sẵn sắp xếp theo thứ tự từ A - Z
Tạo menu xổ dọc của nhãn cho blogger
[post_ad] Đầu tiên bạn vào Blogger - Mẫu - Chỉnh sửa HTML 
Sau đó tìm đoạn code sau và xóa nó đi:
<ul>
  <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <li>
    <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
     <data:label.name/>
    <b:else/>
     <a expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
    </b:if>
    (<data:label.count/>)
   </li>
  </b:loop>
  </ul>
Thay thế bằng code sau:
<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:100%;padding:5px'>
<option>Chọn danh mục muốn xem</option>
  <b:loop values='data:labels' var='label'>
   <option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>
     (<data:label.count/>)
   </option>
  </b:loop>
</select>
Bạn chỉnh sửa Css màu đỏ cho phù hợp với blog bạn là được. Thật đơn giản phải không ? 
Chúc bạn thành công. 
#Nguồn: Huỳnh Phụng Blogger
Tạo menu xổ dọc của nhãn cho blogger Tạo menu xổ dọc của nhãn cho blogger Xét bởi Trường Quang on 7/21/2016 Xếp hạng: 5

1 nhận xét:

_Cấm spam link dưới mọi hình thức
_Các liên kết sử dụng cú pháp: <a href='#'>Text hiển thị</a>