10 mẫu template được sử dụng nhiều nhất

Trong quá trình tham khảo và sử dụng blogspot mình thấy nhiều trang sử dụng các mẫu template dưới đây. Giao diện đẹp phù hợp với nhiều thi...

Trong quá trình tham khảo và sử dụng blogspot mình thấy nhiều trang sử dụng các mẫu template dưới đây. Giao diện đẹp phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau, chuẩn.
Các bạn hãy tham khảo từng template rồi tải về sử dụng với mục đích của mình nhé.[post_ad]10 mẫu template được sử dụng nhiều nhất 
1. Template Bmag
Template Bmag
2. Easy Mag
Easy Mag
3. MaxaZine
MaxaZine
4. Ideas Mag
Ideas Mag
5. Novelo
Novelo
6. Magpress
Magpress
7. MagOne
MagOne
8. Axact
Axact
9. N Light
N Light
10. Simplify Responsive
Simplify Responsive
Nguồn: Internet
10 mẫu template được sử dụng nhiều nhất 10 mẫu template được sử dụng nhiều nhất Xét bởi Trường Quang on 8/29/2016 Xếp hạng: 5

Không có nhận xét nào:

_Cấm spam link dưới mọi hình thức
_Các liên kết sử dụng cú pháp: <a href='#'>Text hiển thị</a>