Hướng dẫn xóa vật thể trong ảnh bằng phần mềm photoshop

Khi chúng ta chụp một bức ảnh sẽ không tránh khỏi có những vật thể lạ, hay những người khác. Bạn muốn loại bỏ nó đi hãy xem video hướng đây.
Phần mềm chúng ta cần dùng là photoshop nhé.
Xem thêm:

Chúc bạn thành công !
Video tham khảo: HPphotoshop

Muốn giỏi, muốn thành công - chúng ta hãy học hỏi không ngừng hàng ngày.

0 Bình Luận