Trang trí tết cho Blogspot với hiệu ứng pháo hoa và câu đối chúc tết

Lại một năm nữa đi qua 2016 đã khép cửa để nhường bước cho 2017 mới mẻ, mở ra nhiều điều mới, sự nghiệp,...
Để cùng chung vui khoảnh khắc này hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn hai hiệu ứng để Trang trí tết cho Blogspot với hiệu ứng pháo hoa và câu đối chúc tết.
Tăng thêm sinh động cho blog của bạn vào năm mới, cũng như thay đổi không khí đỡ nhàm chán hơn.
Đi thẳng vào vấn đề luôn nào đầu tiên là:
1. Hiệu ứng pháo hoa cho blog
Trang trí tết cho Blogspot với hiệu ứng pháo hoa và câu đối chúc tết
Cách làm có 2 cách bạn copy đoạn code dưới đây
Cách 1: Chèn lên trên thẻ đóng </body> của blog và lưu lại
Cách 2: Vào bố cục Thêm tiện ích mới sau đó dán vào và lưu lại
Bạn có thể làm một trong hai cách ở trên
<script src='https://rawgit.com/startruongblog/blogspot/master/phaohoajs.js' type='text/javascript'/>
Nếu bạn muốn có âm thanh của pháo hoa khi bắn thì chèn thêm đoạn code sau cùng với code ở trên
<iframe src="http://www.nhaccuatui.com/mh/background/uCxytx9BioUS" width="0" height="0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
Lưu lại và quay lại và xem kết quả![post_ad]
2. Banner câu đối treo hai bên
Trang trí tết cho Blogspot với hiệu ứng pháo hoa và câu đối chúc tết
Cách làm tương tự như hiệu ứng pháo hoa nhé
Bạn copy đoạn code sau:
<!-- Start -->
<script type="text/javascript">
document.write('<style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><a href="#" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="http://i.imgur.com/r33SZg9.png" _cke_saved_src="http://i.imgur.com/XDJYGVA.png"/></a><a href="#" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="http://i.imgur.com/a4mXrl0.png"/></a><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;"></div><a href="#" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://i.imgur.com/Fh1ilSx.png"/></a>');
var no=100;var hidesnowtime=0;var snowdistance='pageheight';var ie4up=(document.all)?1:0;var ns6up=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;function iecompattest(){return(document.compatMode&&document.compatMode!='BackCompat')?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp;var am,stx,sty;var i,doc_width=800,doc_height=600;if(ns6up){doc_width=self.innerWidth;doc_height=self.innerHeight}else if(ie4up){doc_width=iecompattest().clientWidth;doc_height=iecompattest().clientHeight}dx=new Array();xp=new Array();yp=new Array();am=new Array();stx=new Array();sty=new Array();for(i=0;i<no;++i){dx[i]=0;xp[i]=Math.random()*(doc_width-50);yp[i]=Math.random()*doc_height;am[i]=Math.random()*20;stx[i]=0.02+Math.random()/10; sty[i]=0.7+Math.random();if(ie4up||ns6up){document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"><span style="font-size:18px;color:#fff">*</span><\/div>')}}function snowIE_NS6(){doc_width=ns6up?window.innerWidth-10:iecompattest().clientWidth-10;doc_height=(window.innerHeight&&snowdistance=='windowheight')?window.innerHeight:(ie4up&&snowdistance=='windowheight')?iecompattest().clientHeight:(ie4up&&!window.opera&&snowdistance=='pageheight')?iecompattest().scrollHeight:iecompattest().offsetHeight;for(i=0;i<no;++i){yp[i]+=sty[i];if(yp[i]>doc_height-50){xp[i]=Math.random()*(doc_width-am[i]-30);yp[i]=0;stx[i]=0.02+Math.random()/10;sty[i]=0.7+Math.random()}dx[i]+=stx[i];document.getElementById('dot'+i).style.top=yp[i]+'px';document.getElementById('dot'+i).style.left=xp[i]+am[i]*Math.sin(dx[i])+'px'}snowtimer=setTimeout('snowIE_NS6()',10)}function hidesnow(){if(window.snowtimer){clearTimeout(snowtimer)}for(i=0;i<no;i++)document.getElementById('dot'+i).style.visibility='hidden'}if(ie4up||ns6up){snowIE_NS6();if(hidesnowtime>0)setTimeout('hidesnow()',hidesnowtime*1000)}
</script>
<!-- End -->
Cuối cùng lưu lại và xem kết quả!
Nếu thấy hãy nhấn chia sẻ để bạn bè cùng sử dụng nhé. Chúc bạn có một năm mới An khang - Thịnh Vượng - Phát tài - Phát lộc

Muốn giỏi, muốn thành công - chúng ta hãy học hỏi không ngừng hàng ngày.

2 Bình Luận