Ảnh bìa facebook Đi Để Trở Về - Soobin Hoàng Sơn

Tôi đang ở một nơi rất xa
Nơi không có khói bụi thành phố
Ở một nơi đẹp như mơ
Trên cao êm êm mây trắng bay
lặng nhìn biển rộng sóng vỗ...ô
Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài...[post_ad]

Ảnh bìa facebook Đi Để Trở Về - Soobin Hoàng Sơn
Ảnh bìa facebook Đi Để Trở Về - Soobin Hoàng Sơn
Download PSD: Tại đây

Muốn giỏi, muốn thành công - chúng ta hãy học hỏi không ngừng hàng ngày.

0 Bình Luận