Công cụ hỗ trợ

Sau đây mà một số công cụ hỗ trợ mình tổng hợp lại để dùng và cũng để các bạn kiểm tra website/blog một cách dễ dàng hơn.
Công cụ hỗ trợ
#Tool Seo
1. Hiển thị trên di động (kiểm tra độ tương thích trên thiết bị di động)
2. Nén size ảnh ( nén ảnh giảm dung lượng tải ảnh trên website)
3. Dung lượng website (kiểm tra độ nặng của website)
4. Tốc độ của website (kiểm tra tốc độ tải trang & dung lượng)
5. Gỡ backlink xấu (gỡ bỏ các link xấu trên website)
6. Nội dung trùng lặp (kiểm tra nội dung trùng lặp đã được Google index)
7. Check CSS3 - Check HTML5 (kiểm tra lỗi lập trình CSS3 & HTML5)
8. Kiểm tra mã nguồn (kiểm tra mã nguồn thuộc nền tảng nào)
9. Spin content editer (Trộn nội dung)
10. Test rank key, Test rank key #1 (Kiểm tra thứ hạng từ khóa)
11. Test DA, PA (Kiểm tra PA, DA của website)
#Goolgle Tool
1. Google Analytics (phân tích website)
2. Google Webmaster Tool (quản trị website)
3. Google Index (gửi nội dung mới cho google index)
4. Pagespeed Insights (kiểm tra tốc độ website)
5. Google Structured Data (kiểm tra cấu trúc website)
6. Keywordtool.io (lấy từ khóa đề xuất)
7. Google Trends (Xu hướng tìm kiếm người dùng)
8. Google Keywords (Phân tích từ khóa)
1. Công cụ Phân tích từ khóa
Adwords Keyword Planner FREE
Bing Keyword Tool FREE
KeywordTool.io FREE
UberSuggest FREE
WordStream FREEMIUM
WordTracker TRIAL
Keyword Toaster FREE
Merge Words FREE
2. Công cụ Kiểm Tra Backlink
Ahrefs FREEMIUM
MajesticSEO FREEMIUM
Open Site Explorer FREEMIUM
Google Search Console External Link FREE
Bing Webmaster Link Explorer FREE
SEO PowerSuite – SEO SpyGlass FREEMIUM
Link Diagnosis
BackLinkWatch
WebMeUp
MoonSearch
Monitor Backlinks
RankSignals
Site Explorer
BackLinkTest
OpenLinkProfiler
Open Site Explorer
3. Công cụ gỡ bỏ link xấu
Link Detox PREMIUM
RMOOV PREMIUM
Disavow Link Tool FREE
4. Theo dõi thứ hạng từ khóa
SEO Powersuite – Rank Tracker FREEMIUM 
SEO SERP Workbench FREE 
SERPS.com Rank Checker FREEMIUM TRIAL 
Rank Watch TRIAL 
Pro Rank Tracker PREMIUM
Rank Ranger TRIAL
Ranking.helu.vn
5. Công cụ tối ưu website
SEORCH FREE 
SiteLiner FREEMIUM 
Screaming Frog SEO Spider FREEMIUM 
Xenu Link Sleuth FREE 
SEO PowerSuite – Website Audit FREEMIUM
6. Kiểm tra mã nguồn Website
BuiltWith
7. Các website trao đổi traffic
FACESEO.VN - Khuyến kích lựa chọn
TRAFFIC4SEO - Khuyến kích lựa chọn
IVIEW PRO - Khuyến kích lựa chọn
HITLEAP.COM - Thận trọng khi sử dụng công cụ này để tránh Spam
ALEXASURF.NET
ALEXAMASTER.NET
AUTOSURF.COM.AU
HIT4HIT.ORG
OTOHITS.NET
10KHITS.COM
VIEWRAISE.COM
Cập nhật: 18/12/2016
[full_width]

0 Bình Luận